Інформація для абітурієнтів КВП НАУ 2020

Детальна інформація щодо спеціальностей 

Дана інформація стосується громадяни України, які виявили бажання служити у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях та відповідають установленим вимогам: особи із числа цивільної молоді та ліцеїсти віком до 30 роів (яким 17 років виконуються в рік вступу на навчання), а також військовозобов`язаних та резервістів віком до 30 років (які не знаходяться на дійсній військовій службі, не мають офіцерського звання) та які придатні до військової служби за станом здоров’я і здобули повну загальну середню освіту, для проходження військової служби за контрактом на посадах офіцерського складу для Збройних Сил України та інших міністерств і відомств за окремим конкурсом.

Особи жіночої статі приймаються на навчання за переліком спеціальностей, за якими жінки можуть проходити підготовку для проходження військової служби на посадах офіцерського складу, відповідно до граничних показників прийому на навчання до Кафедри осіб жіночої статі, які щорічно затверджуються Міністром оборони України.