Підготовка офіцерів військового управління

ПІДГОТОВКА ОСІБ НА ПОСАДИ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА КОНТРАКТОМ

Кафедра готує офіцерів військового управління тактичного рівня за наступними галузями знань, напрямами підготовки, спеціальностями:

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

0601

Будівництво та архітектура

6.060101 Будівництво

7(8).06010105 Автомобільні дороги і аеродроми

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту)

7(8).07010102 Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)

6.070103  Обслуговування повітряних суден

7(8).07010303 Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів

Перелік спеціальностей, за якими готуються майбутні офіцери, визначається Міністерством оборони України і узгоджується з Міністерством освіти і науки України.

Для підготовки на посади осіб офіцерського складу на перший курс приймаються громадяни України, які виявили бажання служити в Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях та відповідають установленим вимогам проходження військової служби за схемою навчання «студент-курсант» цивільна молодь віком до 21 року, а також військовозобов`язані віком до 23 років, які не мають військових звань офіцерського складу та придатні до військової служби за станом здоров’я і мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

Термін навчання 5 років, з них: 4 роки студент – здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», 1 рік курсант – здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст (Магістр)».

Форма навчання – денна. Порядок утримання осіб, які прийняті на навчання, визначається Міністерством оборони України.

Навчальний процес в університеті та на кафедрі забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний склад – доктори і кандидати наук, професори, доценти. Університет та кафедра мають потужну інформаційно-методичну та навчально-матеріальну базу.

Прийом на кафедру проводиться на конкурсній основі з урахуванням середнього балу атестата про повну загальну середню освіту,  за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та фахових вступних випробувань:

  • конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти виданий у 2014 році або сертифікати за  2008, 2009, 2010, 2011, 2012 або 2013 років з наступних предметів:

ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗНО ЗА НАПРЯМАМИ ПІДГОТОВКИ

ПРЕДМЕТ 1

ПРЕДМЕТ 2

ПРЕДМЕТ 3 (на вибір)

6.060101 Будівництво

Українська мова та література

Математика

(профільний)

Фізика або Хімія

6.070101 Транспортні технології (повітряний транспорт)

 Українська мова та література

Математика

(профільний)

Фізика або Іноземна мова

6.070103  Обслуговування повітряних суден

 Українська мова та література

Математика

(профільний)

Фізика або Іноземна мова

 

  • оцінка індивідуальних психологічних якостей;
  • оцінка рівня фізичної підготовленості (підтягування, біг на 100м, біг на 3000м);
  • заключний медичний огляду військово-лікарською комісією.

 Фахові вступні випробування проводяться з 21 до 31 липня.

Вступники особисто подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 01 січня до 01 червня року вступу. Якщо у військовому комісаріаті рознарядка до військової кафедри відсутня або вона вже виконана, кандидат може подати заяву безпосередньо начальнику військової кафедри до 1 червня року вступу.

Особи, які закінчили університет отримують диплом бакалавра, а після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст (Магістр)», присвоюється первинне офіцерське звання «лейтенант» відповідно до Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу».

 Під час навчання студенти забезпечуються гуртожитком.

 З питань вступу звертатись до відбіркової комісії кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету: м. Київ, вул. Медова, 1, 03048, телефони: (044) 249-09-67, (044) 503-76-47,  (044) 502-82-38, факс: (044) 503-76-48;

до приймальної комісії Національного авіаційного університету за адресою: м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, 03058, телефони: (044) 497-41-05, (044) 406-70-38. Web сайт університету: www.nau.edu.ua, електронна пошта: pk@ nau.edu.ua.