допризивна підготовка

П Е Р Е Л І К

завдань з допризовної підготовки

кандидатами для проходження військової підготовки

за програмою підготовки офіцерів запасу

І. ТЕСТУВАННЯ У ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ

РОЗДІЛ 1

Військово-історичні, правові та політичні основи захисту Вітчизни.

Призначення Збройних Сил та інших військових формувань України. Воєнна доктрина і основні напрями її реалізації.

Принципи будови і здійснення діяльності Збройних Сил України. Структура військової організації Держави. Керівництво Збройними Силами України. Законодавство про військову службу.

Види військової служби. Соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей.

Міжнародне військове співробітництво, що закріплене в Статуті ООН. Військові кадри  і військові  навчальні заклади

Історія українського війська. Давньослов’янське військо. Військо княжої доби. Українське військо періоду козаччини.

Збройні сили УНР в період національно-визвольної боротьби 1917-1920 рр. Україна у ІІ світовій війні. Звільнення України.

Партизанський рух у тимчасово окупованій Україні.

Походження військової Присяги, Бойового Прапора і військової символіки України.

 

РОЗДІЛ 2

Загальновійськова підготовка

Статути Збройних Сил України їх призначення і дія на Прикордонні війська, Службу безпеки України, Внутрішні війська МВС, України та інші військові формування. Військової звання, знаки розрізнення і форми одягу. Начальники та підлеглі. Дотримання військовослужбовцями статутних взаємовідносин. Правила військової ввічливості і поведінки.

Порядок віддання і виконання наказів. Звернення до начальників і старших. Обов’язки рядового (матроса) та їх відповідальність.

Суть і значення військової дисципліни. Обов’язки військовослужбовців щодо дотримання військової дисципліни. Порядок заохочення і стягнення.

Організація внутрішньої та вартової служб. Розподіл часу і повсякденний порядок. Призначення, склад і озброєння добового наряду роти. Обов’язки чергового, днювального роти.

Призначення і завдання вартової служби. Пост, його обладнання і оснащення. Обов’язки чатового. Способи охорони поста. Положення зброї у чатового на посту.

Порядок заряджання і розряджання зброї. Зміна чатових. Дії чатового і порядок застосування ним зброї.

Поняття про військову службу та військову діяльність. Психологічна підготовка до військової діяльності.

РОЗДІЛ 3

Військова підготовка

Класифікація сучасної стрілецької зброї. Призначення бойові властивості та загальна будова автомата. Призначення і будова основних частин і механізмів автомата. Розбирання і складання автомата.

Порядок чищення, змащення і зберігання автомата. Приладдя автомата для чищення. Підготовка автомата до стрільби. Заходи безпеки при користуванням автоматом. Будова малокаліберної гвинтівки. Будова патронів. Постріл і його періоди.

Основні заходи безпеки при проведенні стрільб у тирі та на стрільбищі. Організація і порядок проведення стрільб. Влучність стрільби.

Будова ручної осколкової гранти РГД-5, Ф-1, РГН, РГО. Ударно-дистанційний запал (УЗРОГМ). Поводження з гранатами. Прийоми метання ручих осколкових гранат.

РОЗДІЛ 4

Тактична підготовка

Основи загальновійськового бою і його характери риси. Види загальновійськового бою. Види вогню і маневрів у бою. Особиста зброя та екіпіровка солдата.

Обов’язки солдата в бою. Організаційна структура механізованого відділення.

Пересування на полі бою. Вогнева позиція в обороні. Спостерігач і його обов’язки. Способи боротьби з танками противника і низько пролітаючими повітряним цілями. Основні види інженерних загороджень. Сучасні протитанкові і протипіхотні міни.

Дії солдата в обороні і наступі. Похідний і бойовий порядок механізованого відділення.

Основи військової топографії. Рельєф і місцеві предмети. Орієнтування на місцевості. Визначення сторін горизонту за компасом. Орієнтування за сонцем, годинником та місцевими предметами.

Азимут і його визначення. Рух за азимутом.

 

РОЗДІЛ 5

Основи цивільного захисту

Аварії та катастрофи. Сильнодіючі отруйні речовини.

Ядерна зброя. Уражаючи чинники ядерного вибуху і їх стисла характеристика. Радіоактивність на кордонах зон зараження. Вплив уражаючих чинників, ядерного вибуху на людей і будівлі. Одиниці вимірювання іонізуючих випромінювань. Особливості нейтронної зброї. Розподіл енергії за уражаючими чинниками.

Хімічна зброя. Класифікація отруйних речовин за характером токсичної дії. Вплив отруйних речовин на організм людини.

Бактеріологічна зброя і засоби її застосування.

Запалювальна зброя (речовини і суміші).

Захисні споруди. Укриття найпростішого типу. Протирадіаційні укриття. Сховища. Правила перебування у захисних спорудах. Засоби захисту органів дихання, принцип роботи, будова Ізолюючі протигази. Фільтруючі та ізолюючі засоби індивідуального захисту шкіри.

Медичні засоби індивідуального захисту. Часткова і повна санітарна обробка. Знезараження (дегазація, дезактивація, дезінфекція). Особиста гігієна в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження.

Пост радіаційного і хімічного спостереження (РХС). Його призначення, склад, укомплектованість. військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР), його призначення і принцип дії.

Методи вимірювання радіоактивного випромінювання, дозиметричні прилади. Комплект індивідуальних дозиметрів.

РОЗДІЛ 6

Основи медико-санітарної підготовки

Основи здорового способу життя. Поняття про особисту гігієну. Кровотечі. Їх класифікація, перша допомога.

Перша допомога при падіннях. Правила накладання пов’язок.

Перша допомога при переломах і вивихах.

Перша допомога при опіках і уражені електричним струмом.

Перша допомога при отруєнні хімічними речовинами.

Перша допомога при радіаційних ураженнях.

ІІ. ЗАВДАННЯ З ПРАКТИЧНОГО ВИКОНАННЯ НОРМАТИВІВ (ПРИЙОМІВ) ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СТРОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ

– вихід із строю, повернення у стрій;

– повороти на місці;

– повороти під час руху;

– стройовий крок

– підхід до начальника та відхід від нього.

Список літератури:

  1. Статут внутрішньої служби Збройних Сил України. – К.: Вид. Паливода А.В., 2015.
  2. Дисциплінарний статут Збройних Сил України. – К.: Вид. Паливода А.В., 2015.
  3. Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України. – К.: Вид. Паливода А.В., 2015.
  4. Стройовий статут Збройних. Сил України. – К.: Вид. Паливода А.В., 2015.
  5. «Захист Вітчизни» для 10-11 кл. (загальноосвітніх навчальних закладів., К.-2011 р.