Експертна комісія

Склад експертної комісії:

Голова комісії:

Заступники голови комісії:

 

Секретар:

Члени комісії:

 

 

Експертна комісія кафедри військової підготовки проводить оцінку матеріалів на предмет відповідності Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (ЗВДТ) №440 від 12.08.2005 р., та Переліку конфіденційної інформації, що є власністю держави в системі Міністерства освіти і науки України (ПКІ) №5дск від 14.02.02 і видає дозвіл на публікацію у відкритих засобах масової інформації.

(ЗАКОН УКРАЇНИ “Про державну таємницю”  Завантажити)

 

Перелік документів, що подаються у роздрукованому вигляді для отримання актів експертизи:

акт експертизи (2 примірники), Завантажити форму

матеріали щодо розгляду (текст статті, тези, матеріали доповідей,…), підписані автором на зворотних сторінках (1 примірник)

витяг з протоколу засідання кафедри з резолюцією до друку (1 примірник)

відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, місце основної роботи, посада, контактний телефон, електронна адреса) (2 примірники)

список використаних джерел(літератури), роздрукований на окремому аркуші (1 примірник)

для сторонніх авторів авторська довідка з місця основної роботи (1 примірник)

 

Підготовлені матеріали у файлі необхідно передати секретарю експертної комісії ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   кімната  204.

 

Експертна комісія збирається для розгляду наданих матеріалів один раз на тиждень.